|

Tant si creus que pots, com si creus que no pots, tens raó

Març  2020 / 16

“Quan una persona creu en si mateixa, té el primer secret de l’èxit” (Norman Vincent Peale).

 

 

He aprofitat la cita d’Henry Ford com a títol d’aquest article. Aquesta frase ens ve genial per a introduir-vos en la nostra comesa que no és un altra que el de descobrir una de les variables psicològiques que més pot condicionar el rendiment d’un esportista: l’autoconfiança. La seva mancança pot interferir significativament en allò que sabem fer. I precisament aquest és un gran problema per a molts esportistes que, per falta d’un bon nivell de confiança en si mateixos, veuen compromès l’assoliment dels seus objectius esportius. Com ens diu la cita de Norman Vincent Peale el primer pas cap a l’èxit resideix a creure en un mateix.

L’autoconfiança és la convicció que una persona té, en què pot dur a terme unes habilitats necessàries, per a executar amb èxit una determinada conducta i obtenir un determinat resultat. En l’àmbit esportiu s’usa amb freqüència per a fer referència a la percepció que té una persona sobre la seva capacitat per a enfrontar-se a una determinada tasca.

Un esportista per a aconseguir les seves metes, a més de posseir les habilitats necessàries, requereix també d’autoconfiança. El pensar que pot aconseguir-les és imprescindible, al costat d’una sèrie d’habilitats i del corresponent treball, per a aconseguir-les com vaticinava Henry Ford.

El nivell de confiança afecta a molts altres factors com són la motivació, l’esforç, les emocions o la concentració. Els esportistes amb una bona autoconfiança actuen millor davant les dificultats presentant millors estratègies d’afrontament.

 

QUÈ POT INTERFERIR EN L’AUTOCONFIANÇA?

 

L’autoconfiança és una variable dinàmica, és a dir que pot fluctuar en funció de diferents aspectes. Alguns d’ells són:

 

 • Els resultats esportius. Aquests ajuden en gran mesura a reforçar la teva confiança. Si tens bons resultats la confiança vindrà per si sola però si, per contra no els obtens, aquesta es veurà compromesa. D’aquí la importància de no quedar-se únicament amb els resultats i la necessitat de valorar l’evolució i l’aprenentatge adquirit en el procés.
 • La motivació. Quan aquesta escasseja ja sigui per falta de suport extern o intern la teva confiança baixa. Per contra, quan la teva motivació és alta retroalimenta la teva confiança positivament.
 • L’estar aprenent noves destreses. A l’incorporar nous aprenentatges l’error està més present en la teva execució. En funció de com ho toleris es veurà més o menys afectada la teva confiança. Davant noves situacions és vital tenir paciència, persistir i tenir en compte els petits progressos.
 • La teva autopercepció. Així com percebis la teva preparació enfront dels teus reptes, és a dir si creus que aquesta és l’adequada o no a tots els nivells (físic, tècnic o mental), la teva confiança estarà a un millor o a un pitjor nivell.
 • Les metes irreals o inadequades. Si les teves metes no s’ajusten a les teves condicions difícilment les conquistaràs i la teva confiança per això també sofrirà. No et deixis portar pels desitjos. Deixa’t portar pel que estàs disposat a comprometre’t i pel que està dins de la teva realitat.

 

REFORÇA LA TEVA AUTOCONFIANÇA

 

D’igual forma que enumeràvem factors que poden perjudicar la teva autoconfiança, existeixen factors que poden ajudar-te a enfortir-la. Els repassarem breument:

 

 • Planteja’t objectius realistes. Sens dubte el pas bàsic per a tenir un bon nivell de confiança és ajustar-se a la realitat. En molts articles faig esment i ho continuaré fent perquè establir-se adequadament els objectius és imprescindible per a tenir una vivència positiva de la nostra pràctica esportiva.
 • Valora el procés no únicament els resultats. Si t’estableixes petits objectius quotidians en els teus entrenaments de menor a major dificultat tindràs més feedbacks per a valorar la teva evolució. Si només et quedes amb els resultats no estaràs traient-li tot el suc als teus entrenaments i competicions. Donar importància al teu progrés alimentarà la teva confiança i reforçarà la teva persistència per allò que vols.
 • Anticipa dificultats i estableix solucions. Sovint els obstacles fan minvar la teva confiança. Per això abans d’afrontar un repte, anticipa que dificultats pots trobar-te i busca solucions per a aplicar en cas que apareguin.
 • Reforça els teus punts febles i recorda els teus punts forts. Tots els tenim. Davant les teves febleses, prepara’t millor. Planeja com pots millorar buscant noves estratègies a posar en pràctica.
 • Mantingues un autodiàleg positiu. Animant-te en els moments crítics o abans d’emprendre qualsevol objectiu inflaràs bé la teva autoconfiança. Pot ser que apareguin els pensaments negatius. És normal. Quan ho facin contraresta el seu efecte confrontant-los amb arguments més constructius. Perdran la força que tu guanyaràs.
 • Recorda bones execucions passades. Fer-ho t’aixecarà els ànims de manera que puguis fer front a nous reptes amb un bon nivell de confiança. Rememora moments d’adversitat que vas superar i rescata l’actitud adequada per a vèncer en els teus objectius actuals.

Entrena la teva ment… & Be Positive!